GDPR

Volejte

+420 608 559 968

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení OSVČ: Bc. Jaroslav Žďánský
IČ: 71949071
Sídlo OSVČ: Ústecká 968, 28401 Kutná Hora
e-mail: ja.zdansky@seznam.cz
tel.: +420 608 559 968

dále jen „Správce“

Vážení zákazníci,

abych mohl plnit závazky k vám a dalším institucím a vyhověl zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich požadavků na montáž elektronického zabezpečení objektu, CCTV, popř. dalších zakázek, následného servisu těchto zakázek a řešení případných reklamací.
  • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, dodané zboží pro realizaci zakázky a jeho cenu.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění zakázky. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám a uchovávám po dobu trvání záruční doby dodaného zboží a následného servisu.
  • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
  • Abych vás mohl informovat o aktuálních novinkách v oblasti EZS, CCTV a aktuálních cenách zboží, zpracovávám vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
  • Vaše osobní údaje nebudu bez Vašeho výslovného souhlasu nikomu poskytovat. V nevyhnutelném případě bych tyto informace poskytl jen institucím k tomu zmocněným zákonem. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

V Kutné Hoře, dne 25. května 2018

Správce: Jaroslav Žďánský v.r.

A jak jste na tom se zabezpečením Vy?

Vyžádejte si NEZÁVAZNOU a BEZPLATNOU konzultaci. Pomůžu Vám odhalit slabiny zabezpečení Vaší nemovitosti a navrhnu řešení optimální pro Vaši bezpečnost i peněženku …