Ptáte se

Volejte

+420 608 559 968

Na co se zákazníci nejčastěji ptají

Na základě požadavku zákazníka, s přihlédnutím na počáteční investici, kvalitní technické řešení a dlouhodobý spolehlivý provoz, zpracuji bezplatný návrh a cenovou kalkulaci pro konkrétní objekt. Ten je potom upřesněn se zákazníkem na místě montáže. Vlastní montáž EZS (alarmů), nebo CCTV je prováděna po dohodě se zákazníkem v dohodnutém termínu (možno i v sobotu, popř. v neděli).

U bezdrátových systémů to bývá (podle složitosti) řádově v hodinách. U systémů, kde je nutno použít kabel, bývá montáž prováděna zpravidla ve dvou etapách. Nejdříve se provede instalace kabelů a po dokončení omítek a proměření kabelů se montují další komponenty zabezpečení: ústředna EZS a jednotlivé detektory. V případě CCTV potom jednotlivé kamery, záznamové zařízení (NVR) a monitor.

Ano, pokud je ke kamerám instalováno záznamové zařízení (NVR), tak je možné na záznam z kamer nahlédnout, popř. si tyto (i několik týdnů staré) záznamy stáhnout.

Ano, systém Jablotron další doplňování jak bezdrátových, tak drátových (sběrnicových) detektorů umožňuje.
V dalším období po předání zakázky provádím pro své zákazníky záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti namontovaného systému, popřípadě pravidelné preventivní roční servisní kontroly systému.

EZS montuji pouze od Jablotronu. Proč? Jablotron je česká firma, která vyrábí a dodává kvalitní výrobky, na které automaticky (při montáži proškoleným montážním partnerem) prodlužuje záruku na 5 let, popřípadě (při použití bezpečnostní SIM karty a dodržení záručních podmínek) až na 7 let. Poruchovost zabezpečovacích systémů této firmy je minimální, případné opravy nebo reklamace jsou prováděny v co nejkratším termínu.

Systém bezdrátový se většinou montuje do starších, již „zabydlených” objektů.

Výhody: žádné sekání omítek, rychlá, čistá montáž, jednoduchá možnost budoucího rozšíření o další bezdrátové detektory nebo dálkový ovladač, možnost jednoduché demontáže a přemístění zabezpečovacího systému do jiného objektu, např. při přestěhování.

Nevýhody: dražší bezdrátové detektory a cca jednou za tři roky nutná výměna baterií v detektorech (ústředna si vše hlídá a s předstihem oznámí, ve kterém detektoru bude výměna potřebná). U systému Jablotron 100+ se většinou jedná o alkalické tužkové (AA) baterie.

Systém sběrnicový (kabelový, „drátový”) se využívá tam, kde je možnost provést bezproblémovou instalaci kabelů v objektu, tj. především u novostaveb nebo větších přestaveb starších objektů, kde ještě nejsou dokončeny omítky. Vlastní systém zabezpečení objektu se potom instaluje po dokončení omítek a finální úpravě stěn.

Sběrnicový systém zabezpečení neobsahuje radiový modul pro komunikaci ústředny s bezdrátovými prvky.

Výhody: levnější sběrnicové detektory, centrální napájení všech detektorů a dalších prvků z ústředny systému.

Nevýhody: náklady na nákup a rozvod kabelů po domě a riziko poškození kabelu pod omítkou (např. skobičkou na zavěšení obrazu). Při rozvodu kabelů po omítce (v lištách), dochází k zhoršení vzhledu zabezpečovaných prostor. Složitější možnost rozšiřování systému v budoucnu, složité přemísťování ústředny po případném snížení kvality GSM signálu vybraného operátora, nesnadné přemístění detektorů v místnosti po případném přestěhování nábytku apod.
Pro možnost používání některých bezdrátových ovladačů (např. přenosné aktivační tlačítko apod.), je nutné doplnit do bezdrátové ústředny systému rádiový modul. Potom se již jedná o systém kombinovaný.

Systém kombinovaný vznikne doplněním rádiového modulu do systému sběrnicového, nebo doplněním bezdrátové verze některým sběrnicovým modulem nebo detektorem. Tento systém potom může získat určité výhody ale i nevýhody výše popsaných, čistě bezdrátových nebo čistě sběrnicových systémů.

Alarm (EZS) zachytí a ohlásí jakýkoli pokus o narušení domu či bytu. Čidla EZS jsou propojena a hlídají okna i dveře, pohyb v místnostech, vznik požáru či únik plynu. Alarm se ovládá pomocí klávesnice číselným kódem nebo čipem, mobilním telefonem, popř. počítačem.

Součástí alarmů může být i protipožární signalizace. Ta funguje i v případě, že objekt není zajištěn a se vyplatí už proto, že v každé domácnosti je riziko vzniku požáru.

Případný poplach může spustit sirénu, a ústředna systému odešle zprávu a SMS na předem nastavená čísla mobilních telefonů. Pokud je systém napojen na pult centralizované ochrany, vyjíždí k narušenému objektu ihned zaměstnanci bezpečnostní agentury.

Výhody proč mít napojení alarmu na PCO jsou:

  • Jistota bezpečného domova;
  • Jistota, že profesionálně vycvičení zaměstnanci PCO zkontrolují napadený objekt a zajistí zajištění případného pachatele do příjezdu PČR;
  • Zajištění komunikace s PČR a dalšími složkami IZS.

Ve směnách nepřetržitého provozu PCO se v dálkové ostraze objektů střídají operátoři PCO. Ti bedlivě sledují střežené zóny monitorované pomocí napojení PCO na bezpečnostní čidla EZS. Permanentně vyhodnocují data zasílaná na PCO.

Dojde-li k odchylce od normálu, reagují operátoři neodkladně dle smluvené dohody, např. výjezdem zásahové jednotky PCO, informují kontaktní osoby, případně Policii ČR.

V rámci služby PCO je garantován:

  • Nepřetržitá (24-ti hodinová) kontrola funkčnosti a předávaných zpráv instalovaným EZS;
  • Okamžité vyhodnocení přijatých událostí s následným prověřením, popř. zásahem v souvislosti s ochranou zdraví a majetku osob;
  • Okamžitý výjezd zásahové jednotky při narušení objektu;
  • Zajištění bezpečnosti v objektu do příchodu klienta v případě narušení;
  • Vyrozumění klienta podle předem stanovených postupů zásahového plánu.

Kamerové systémy zaznamenají nejen události v domě a okolo domu, ale také identifikují případné pachatele a pořídí i dokumentaci pro pojišťovnu. Jejich záznam lze sledovat on-line, ale zároveň se ukládá na pevné disky s možností zpětného dohledání zaznamenaných událostí i několik týdnů.

Kamery mají infračervený přísvit pro noční vidění min. 30 m a tak mohou zaznamenávat a ukládat události i v naprosté tmě.

Před instalací kamer je třeba zvážit, jaký prostor bude kamera sledovat a umístit kamery tak, aby nebyl porušen Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Ano, většina pojišťoven vítá snížení rizika u pojištěných objektů a po doložení, že pojištěný objekt má instalované elektronické zabezpečení, dává na pojistném určitou slevu.

A jak jste na tom se zabezpečením Vy?

Vyžádejte si NEZÁVAZNOU a BEZPLATNOU konzultaci. Pomůžu Vám odhalit slabiny zabezpečení Vaší nemovitosti a navrhnu řešení optimální pro Vaši bezpečnost i peněženku …